Účetnictví

V účetnictví jsou zcela běžné pojmy jako náklady a výnosy, příjmy a výdaje. Asi každý z nás, byť neúčetní, těmto slovům dobře rozumí a účetní je musí umět i správně používat. Nicméně máme tu jejich další jakési podskupiny, které už všem tak jasné být nemusí.

Pojďme si ony podskupiny, tyto specifické druhy těchto pojmů, ukázat. V účetnictví tedy známé ještě tyto názvy: náklady příštích období, komplexní náklady příštích období, výnosy příštích období, výdaje příštích období a poslední skupinou jsou příjmy příštích období.

Správné účtování na konci roku

Možná Vám tyto pojmy již tak jasné nejsou. Avšak v účetnictví Vaší firmy by rozhodně neměly chybět. A správný či správná účetní je tam zajisté v období kolem konce roku zanese a Vy tak nebudete mít žádné problémy s finančním úřadem, které by se Vám jistě jinak nevyhnuly.