Starší domy rodinné

http://www.tvs-centrum.cz/vystavba-a-opravy-kanalizace-7 Není tak řídkým jevem, že starší rodinné domy, budované před několika desítkami let potřebují po letech provozu zásadnější opravy některých svých částí. Stavební materiály, používané kdysi, se mohou již opotřebit tak, že je třeba jejich výměna. Jindy se stane, že působením nepříznivých povětrnostních jevů dojde k havárii. Pak je třeba celé inkriminované místo renovovat, nebo dokonce konstrukčně vyřešit tak, aby bylo co nejméně náchylné k opětnému poškození.

Nic nevydrží věčně

Jsou samozřejmě materiály, které mohou vydržet bez větších problémů. Na druhou stranu se nikdy nedá vyloučit únava materiálu, narušení vnějšími příčinami, nebo jiná komplikace. Pak je opravdu třeba přistoupit ke kompletní rekonstrukci přípojek tak, aby vyhovovaly potřebám i bezpečnostním požadavkům 21. století.